TOTAL REPAIR CRÈME

En retinol- og glykolblanding, der reparerer og genopbygger din hud om natten.

NATCREME TIL REPARATION AF HUD MED MILDE TIL MODERATE ÆLDNINGSTEGN

En retinol- og glykolblanding, der reparerer og genopbygger din hud om natten.

Påføres på omhyggeligt rengjort hud hver aften.
  Ingredienser

TOTAL REPAIR CRÈME

En retinol- och glykolblandning som verkar under natten för att reparera och återuppbygga din hud.

NATTLIG REPARATION FÖR HUD MED MILD TILL MÅTTLIG ÅLDERRSPROBLEMATIK

En retinol- och glykolblandning som verkar under natten för att reparera och återuppbygga din hud.

Appliceras på väl rengjord hud varje kväll.
  Ingredienser